مراتب علمی استادان دانشگاه چیست؟ عبدالحسین شیروی

مراتب دانشگاهی

 بسیاری از افراد علاقه‌مند هستند که در مورد مرتبه علمی و استخدامی مدرسین دانشگاه و اعضای هیأت علمی اطلاع بیشتری داشته باشند. این نوشته کوتاه به‌اختصار مراتب علمی و استخدامی کسانی را که در دانشگاه‌ها تدریس می‌کنند، بیان می‌کند. مراتب علمی استادان دانشگاه چیست؟ بسیاری از مدرسین مدعو، در هیچ دانشگاهی عضو هیأت علمی نیستند […]