معرفی رمان ملت عشق

چکیده‌ای از رمان ملت عشق معرفی رمان ملت عشق خیلی وقت پیش بود به دلم افتاد رمانی بنویسم، ملت عشق جرئت نکردم بنویسمش زبانم لال شد نوک قلمم کور کفش آهنی پایم کردم و دنیا را گشتم  آدم‌هایی شناختم تا قصه‌هایی جمع کردم و چندین بهار از آن زمان گذشته که کفش‌های آهنی سوراخ شده؛ […]